Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

 

  Návrhy a požadavky občanů obce Česká  (19.6.2017) Řešení 
1 Vybudovat osvětlení mezi ulicí Novou a Pod Babou.  Byl vypracován projekt, osvětlení bude realizováno společně s rekonstrukcí veřejného osvětlení na ulici Hlavní v roce 2018.
2 Opravit cestu mezi ulicí Novou a Pod Babou. V roce 2016 byla opravena křižovatka směrem k Chodci, důkladné opravě brání majetkové poměry, stávající cesta se nachází na obecních pozemcích jen částečně, bude dále diskutováno po ukončení stavební uzávěry v této lokalitě. 
3 Zveřejnit plán údržby zeleně v obci, především Nádavky. Informační výbor ve spolupráci s obecním úřadem vypracuje plán údržby zeleně v obci. 
4 Měření rychlosti a instalace zpomalení v lokalitě Pod Babou. Bude instalováno vodorovné dopravní značení s upozorněním na maximální povolenou rychlost v obytné zóně 20km/hod.
5 Instalace dalšího či většího odpadkového koše u Améby.  Sportovní výbor navrhl přidat popelnici či koš k Amébě, předpokládá se, že po realizaci Altánu bude koš či popelnice instalována. 
6 Umístění značky 3,5t do obytné zóny Pod Babou.  Značka 3.5t může být umístěna až po prokázání četnosti průjezdu aut těžších 3.5t. Tak jak tomu bylo na ulici Nová. Dle sdělení Policie ČR by se četnost průjezdu aut nad 3.5t musela blížit jednomu auto denně.
7 Řešení situace ohledně příjezdu velkých aut do firmy Kovolit. Musí být prokázána četnost průjezdu aut mimimálně jedno nákladní auto denně, pak může Policie ČR řešit.
8 Pojmenování lokality Bau a umístění směrové cedule  Bylo schváleno pojmenování ulic a lokalit v obci Česká. Pro lokalitu Bau byl vybrán název Pod Babou.
9 Vybudovat hřiště na petanque. Byla schválena smlouva s dodavatelskou firmou, termín dokončení je 30.9.2017, předpoklad je ale dřívější dokončení.
10 Vytvořit vyhlášku, která bude řešit pálení bioodpadu  Připravuje se vyhláška k pálení bioodpadu. 
11 Vybudovat plochu pro volnočasové aktivity v lokalitě Nádavky. Sportovní výbor předložil na veřejném zasedání 19.6.2017 návrh možné realizace pro tuto plochu.
12 Umístění značky "do 3,5t" na ulici Nádavky III.  Značka 3.5t může být umístěna až po prokázání četnosti průjezdu aut těžších 3.5t. Tak jak tomu bylo na ulici Nová. Dle sdělení Policie ČR by se četnost průjezdu aut nad 3.5t musela blížit jednomu auto denně.
13 Dosázení stromů na Nádavky III.  Dle sdělení odborné firmy, která se v současné době stará o tyto stromy je doporučeno ponechat stávající stromy po dobu dvou až tří let, poté vykácet a osázet kompletně znovu. 
14 Vyřešit problém s parkováním aut při výjezdu z ulice Nová.    
15 Žádost o sečení a údržbu pozemků „Úřadu pro zastupování státu“ i v jiných částech obce. Informační výbor ve spolupráci s obecním úřadem vypracuje plán údržby zeleně v obci. 
16 Informovat občany před plánovaným tlakovým čištěním kanalizace.    Obec Česká vstoupila do jednání s BVK, a.s.
17 Porovnání nákladů obce na interní a externí vedení účetnictví, mezd, případného DPH.  Požadavek převzal ke zpracování finanční výbor. 
18 Vytvoření transparentního účtu obce. Požadavek převzal ke zpracování finanční výbor. 
19 Opravit chodník na ulici Hlavní, od Kuřimi směrem k Brnu. Bude opraveno v roce 2018 po ukončení výkopových prací spojených s budováním nového veřejného osvětlění a pokládkou kabelů elektrického vedení do země.

 

Patička stránky

mapa obce