Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Mateřská škola

Mateřská škola Česká, příspěvková organizace
Česká 383, 664 31 p.Lelekovice - nový pavilon
Tel.: +420 603 930 033, 722 481 837
E-mail: ms.ceska@volny.cz
Web : msceska.cz
 

Stanovená kapacita: 28 dětí
Provozní doba MŠ: pondělí až pátek od 7:00 do 16:30 hod. 
Ředitelka školky: Mgr. Markéta Strnadelová
Učitelka: Dagmar Skoupilová
Školnice: Mirka Jamborová 

 

Mateřská škola Česká, příspěvková organizace
Česká 83, 664 31 p.Lelekovice
tel.: +420 603 937 011
E-mail: ms.ceska@volny.cz

Stanovená kapacita: 20 dětí
Provozní doba MŠ: pondělí až pátek od 7:00 do 16:30 hod. 
Ředitelka školky: Mgr. Markéta Strnadelová
Učitelka: Lenka Kohoutková, Monika Moravcová
Školnice: Alice Kučerová 


Mateřská škola je předškolní zařízení standardního typu s celodenní péčí o děti. MŠ je dvoutřídní, nachází se v obci Česká, v rodinném domku s kapacitou 20 dětí a nově přistaveném pavilonu s kapacitou 28 dětí se zahradou. Zahrada je svou rozlohou dostačující pro všechny děti. Celá zahrada je zatravněná, vybavená zahradním nábytkem, skluzavkou, houpačkou. Součástí zahrady je pískoviště chráněné v době, kdy si děti nehrají krycí plochou. Zahrada je hlavně využívána v dopoledních hodinách v době pobytu dětí venku, pokud děti nemají naplánovaný jiný program / vycházka / a v odpoledních hodinách po svačině, kdy se děti rozcházejí domů. 
  
Vybavení pomůckami odpovídá požadovanému standardu, děti se seznamují s PC, všechny audiovizuální pomůcky jsou využívány v co největší míře. Během školního roku navštěvujeme divadla, pořádáme besídky pro rodiče, před zápisem do ZŠ se děti seznamují s prostorami ZŠ v Lelekovicích, předškolní děti chodí do kroužku angličtiny a keramiky. 
  
 
Hlavní zaměření programu školy
  
Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v mateřské škole, podle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem „ Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, který je vypracován na tři roky.  Zaměřujeme se na aktivní účast dítěte – chuť poznávat věci kolem sebe, naslouchat a objevovat. Rozvíjet individuální schopnosti dětí a samostatnost, aby z naší MŠ mohl odejít jedinec, který by bez jakýchkoliv potíží mohl nastoupit do ZŠ. Denní řád je dostatečně pružný, aby se přizpůsoboval individuální potřebě dětí. Pro děti by měl být den v MŠ „ Jedna velká hra“ – aniž by si uvědomovaly, že se cíleně učí, jak v oblasti tělesné, duševní, mravní i sociální. 

Patička stránky

mapa obce