Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

                            

 

KLAS – Klub aktivních seniorů v České

 

    PROGRAM SETKÁNÍ NA OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 2021

                          Začátek vždy v 16 hodin v sokolovně

 

13.9.20121      Téma: Památky v Brně – Kamenný nemrava

 

23.9.2021         Zájezd do RETRO MUZEA „Na statku“

 

4.10.2021         Procházka – bude upřesněna

 

18.10.2021       Povídání s Bárou Jordánovou o vzniku

POUTNÍ CESTY – SEDM RADOSTÍ PANNY

 MARIE“

 

1.11.2021          Téma: VILA TUGENDHAT – památka UNESCO

 

11.11.2021        Setkání s dětmi z MŠ Česká (Sv. Martin)

 

15.11.2021        Vycházka – „Kouzelná zahrádka“

 

6.12.2021           Vánoční posezení  seniorů pořádané obcí

 

13.12.2021        „Vánoční podupávání u Améby“ -ozdobení 

                              stromečku pro děti z MŠ                   

 

20.12.2021         Vánoční posezení seniorů KLAS, vánoční     

                              tradice      

 

 

 

Patička stránky

mapa obce