Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

TJ Sokol - Česká

Kontakt:  

TJ Sokol Česká
664 31  Česká 1
IČO: 494 618 51

kontaktní e-mail: sokolceska@seznam.cz

facebook TJ Sokol Česká  

Správce kurtů: pan Mrázek, Česká 148, tel:723 928 570 nebo 541 232 523

Výbor jednoty:  9 členů

starosta: Ing. Aleš Kyselák
jednatel: Michal Řičánek
hospodář: Jakub Vlasák
matrikář: Lenka Mičánková
členové:  Kateřina Vlasáková
               Jiří Kopřiva
               Milan Pavelka st.
               Iva Šlachtová
               Iveta Barvínková
               

Počet členů: 93 (k 31.12.2019)

 

Historie

 

Zákládající schůze tělocvičné jednoty v tehdejším Zinsendorfu se konala 6. ledna 1914. V obci na náměstíčku byla 13. dubna 1919 sokolem zasazena ,, lípa svobody“ a postaven pomník padlým v první světové válce. Cvičilo se v hostinci ,,U Baumannů“. V roce 1921 se rozhodlo na členské schůzi o postavení vlastní sokolovny. Rok na to 17. září 1922 byla slavnostně otevřena. Příjmy měla jednota pouze z výnosů divadelních představení, zábav a veřejných tělocvičných vystoupení. Avšak krize v následných letech donutila jednotu prodat v roce 1932 sokolovnu s podmínkou, že činnost organizace nebude narušena. Ve válečném roce 1942 byla zastavena činnost jednoty, sokolovna opět prodána novému majiteli a cvičení zrušeno. Po 2. světové válce 16. června 1945 se činnost jednoty obnovila. Následné roky však nebyly lehké. Projevoval se politický vliv v činnosti sokola. Podařilo se uskutečnit několik úspěšných divadelních představení. Cvičení probíhalo opět v hostinci ,,U Baumannů“, které nebylo vyhovující. A tak v roce 1958 rozhodl Místní národní výbor v České směnit dům, který měl jako konfiskát po Němcích, za budovu sokolovny s majitelem p.Kubou. Měl se zde vybudovat obecní kulturní dům, na kterém byly postupně započaty opravy. Jednota opravila a opatřila i nové nářadí a obnovila cvičení. Podařilo se jí získat pozemek nedaleko sokolovny a zřídit zde nové hřiště za zničené hřiště v Horce. Následovaly další opravy a zvelebování sokolovny. Při výstavbě severní radiály I/43 došlo k záboru hřiště. Hledaly se další pozemky, které by bylo možné použít k výstavbě nového hřiště. V úvahu přicházely pozemky přiléhající k sokolovně. Pokračovaly přípravy na opravu tělocvičny. Jednotě se však nepodařilo sehnat potřebné prostředky. To se podařilo až se spoluúčastí Místní národního výboru v České. I přes problémy s opravou se podařilo v prosinci 1987 zahájit cvičení v sokolovně. Problémy měla i přilehlá stavba hřiště. Při budování došlo ke změnám, projekt byl pozměněn z důvodu blízkosti plynovodu a hřiště posunuto více k obci. Investor však nevyřešil tuto změnu po stránce majetkové a otázka jiných pozemků zůstala otevřena. Hřiště se v roce 1989 zkolaudovalo, avšak jednota nebyla přizvána ke kolaudaci a tak neměla možnost dořešit nevyhovující stav v majetkoprávním vypořádání. Obec tuto okolnost opominula.V letech 1994 – 95 došlo obcí k velmi rozsáhlé rekonstrukci sokolovny. Bylo zde postaveno nové sociální zařízení, šatna, bar, zvětšen obecní byt pro správce, vybudováno topení se vzduchotechnikou. Výstavba přísálí z rozpočtových důvodů realizována nebyla. Na hřišti bylo vylepšeno oplocení celého objektu, ze studny byla rozvedena voda k tenisovým kurtům, které zde byly vybudovány. Vylepšilo se zázemí sportovců v buňce a postavila se tréninková zeď v prostoru volejbalového hříště,které navazuje na tenisové kurty. V roce 2002 byl objekt kurtů dovybaven osvětlením. Jednota se majetkově vypořádala se soukromými vlastníky pozemků pod hřištěm – koupila je. Část pozemků po dlouze se táhnoucích jednáních se státními úřady však zůstává ve vlastnictví státu a jednota z nich platí nájem.

Současnost tělocvičné jednoty

Tělocvičná jednota Sokol Česká rozvíjí svou činnosti v obecní sokolovně a na přilehlém hřišti. Jedná se o sporty:

Florbal
V místní sokolovně probíhají pravidelné tréninky žactva a dospělých. Skupina hráčů hraje amatérskou florbalovou ligu v Kuřimi. Jejich výkony jsou hodnoceny dobře, jejich umístění je v horní polovině ligové tabulky. Další tréninky probíhají v Lelekovicích a v Kuřimi.

Kopaná
V zimním období se schází v tělocvičně sokolovny a hrají na malé branky sálovou kopanou. V létě využívají sportoviště na dětském hřišti. Vrcholem je každoroční Vánoční turnaj, který se hraje o putovní pohár.

Tenis
Hraje se na 2 tenisových kurtech Sokola. Jedná se o rekreační sport, kdy se nezúčastňujeme žádných pravidelných soutěží. Pořádají se turnaje v deblu pro naše členy a pozvané. Rezervace kurtů – p.Mrázek, Česká 148, 664 31.

Smíšený míčový sedmiboj dvojic
Jedná se o jednorázovou záležitost vždy v měsíci srpnu, kdy se soutěží v sedmi disciplínách, vždy muž a žena ve dvojicích, podle pravidel vydaných Asociací malých míčových sportů.

Nohejbal
Hraje se v letním období 1x týdně na volejbalovém hřišti. Sezóna je zakončena turnajem o pohár Sokola.

Stolní tenis
Hraje se v sokolovně vždy od začátku září do konce dubna. Hrají se dvouhry, systémem každý s každým. Každoročně je Vánoční turnaj ve dvouhrách, na konec sezóny se uskuteční turnaj o pohár Sokola Česká. Na závěr sezóny se koná turnaj ,,Šlus cap“.

Badminton
Tento sport je velmi oblíbený mezi muži i ženami. Hrají se převážně čtyřhry, aby se uspokojil zájem. Z řad členů bylo sestaveno smíšené badmintonové družstvo žen a mužů, které bylo přihlášeno do nově založené ligy badmintonu SABL. Se sousední sokolskou organizací v Lelekovicích byl založen turnaj družstev o Putovní pohár konaný 2x ročně.

Aerobic
Probíhá celoročně. V létě se cvičí venku v prostoru areálu sokolovny. V zimě pak v tělocvičně. Cvičení se více zaměřuje na protahování svalů.

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení jsou proložena herními prvky za využití nářadí. Rovněž se využívá dětské hřiště v obci, kde jsou k dispozici prolézačky a další konstrukce k cvičení.

Volejbal
Každou neděli od 17hod hrajeme na volejbalovém hřišti, za špatného počasí v naší sokolovně.
 

Cvičení probíhá dle harmonogramu sokolovny a informace získáte na obecním úřadě v Česká. V zimním období při příznivém počasí se stříká volejbalové hříště na bruslení. Na jaře se pořádají brigády na kurtech před začátkem sezóny volejbalu a nohejbalu.
4.12.2010 byl poprvé uspořádán ,,Sokolský večírek“ na ukončení sportovní sezóny.  

TJ Sokol Česká

Název Typ
Harmonogram využití sálu obecní sokolovny od 18. 5. 2020 pdf pdf
Provoz tenisových kurtů pdf pdf

Patička stránky

mapa obce