Obsah stránky

TJ Sokol - Česká

Kontakt:  

TJ Sokol Česká
664 31  Česká 1
IČO: 494 618 51

kontaktní e-mail: sokolceska@seznam.cz

facebook TJ Sokol Česká  

Správce kurtů: pan Mrázek, Česká 148, tel:723 928 570 nebo 541 232 523

Výbor jednoty:  9 členů

starosta: Ing. Aleš Kyselák
jednatel: Michal Řičánek
hospodář: Jakub Vlasák
členové:  Kateřina Vlasáková
               Jiří Kopřiva
               Milan Pavelka st.
               Iva Šlachtová
               Iveta Barvínková
               

Počet členů: 86 (k 31.12.2021)

 

Historie

 

Zákládající schůze tělocvičné jednoty v tehdejším Zinsendorfu se konala 6. ledna 1914. V obci na náměstíčku byla 13. dubna 1919 sokolem zasazena ,, lípa svobody“ a postaven pomník padlým v první světové válce. Cvičilo se v hostinci ,,U Baumannů“. V roce 1921 se rozhodlo na členské schůzi o postavení vlastní sokolovny. Rok na to 17. září 1922 byla slavnostně otevřena. Příjmy měla jednota pouze z výnosů divadelních představení, zábav a veřejných tělocvičných vystoupení. Avšak krize v následných letech donutila jednotu prodat v roce 1932 sokolovnu s podmínkou, že činnost organizace nebude narušena. Ve válečném roce 1942 byla zastavena činnost jednoty, sokolovna opět prodána novému majiteli a cvičení zrušeno. Po 2. světové válce 16. června 1945 se činnost jednoty obnovila. Následné roky však nebyly lehké. Projevoval se politický vliv v činnosti sokola. Podařilo se uskutečnit několik úspěšných divadelních představení. Cvičení probíhalo opět v hostinci ,,U Baumannů“, které nebylo vyhovující. A tak v roce 1958 rozhodl Místní národní výbor v České směnit dům, který měl jako konfiskát po Němcích, za budovu sokolovny s majitelem p.Kubou. Měl se zde vybudovat obecní kulturní dům, na kterém byly postupně započaty opravy. Jednota opravila a opatřila i nové nářadí a obnovila cvičení. Podařilo se jí získat pozemek nedaleko sokolovny a zřídit zde nové hřiště za zničené hřiště v Horce. Následovaly další opravy a zvelebování sokolovny. Při výstavbě severní radiály I/43 došlo k záboru hřiště. Hledaly se další pozemky, které by bylo možné použít k výstavbě nového hřiště. V úvahu přicházely pozemky přiléhající k sokolovně. Pokračovaly přípravy na opravu tělocvičny. Jednotě se však nepodařilo sehnat potřebné prostředky. To se podařilo až se spoluúčastí Místní národního výboru v České. I přes problémy s opravou se podařilo v prosinci 1987 zahájit cvičení v sokolovně. Problémy měla i přilehlá stavba hřiště. Při budování došlo ke změnám, projekt byl pozměněn z důvodu blízkosti plynovodu a hřiště posunuto více k obci. Investor však nevyřešil tuto změnu po stránce majetkové a otázka jiných pozemků zůstala otevřena. Hřiště se v roce 1989 zkolaudovalo, avšak jednota nebyla přizvána ke kolaudaci a tak neměla možnost dořešit nevyhovující stav v majetkoprávním vypořádání. Obec tuto okolnost opominula.V letech 1994 – 95 došlo obcí k velmi rozsáhlé rekonstrukci sokolovny. Bylo zde postaveno nové sociální zařízení, šatna, bar, zvětšen obecní byt pro správce, vybudováno topení se vzduchotechnikou. Výstavba přísálí z rozpočtových důvodů realizována nebyla. Na hřišti bylo vylepšeno oplocení celého objektu, ze studny byla rozvedena voda k tenisovým kurtům, které zde byly vybudovány. Vylepšilo se zázemí sportovců v buňce a postavila se tréninková zeď v prostoru volejbalového hříště,které navazuje na tenisové kurty. V roce 2002 byl objekt kurtů dovybaven osvětlením. Jednota se majetkově vypořádala se soukromými vlastníky pozemků pod hřištěm – koupila je. Část pozemků po dlouze se táhnoucích jednáních se státními úřady však zůstává ve vlastnictví státu a jednota z nich platí nájem.

Současnost tělocvičné jednoty

Tělocvičná jednota Sokol Česká rozvíjí svou činnosti v obecní sokolovně a na přilehlém hřišti. Jedná se o sporty:

Florbal
V místní sokolovně probíhají pravidelné tréninky žactva a dospělých. Skupina hráčů hraje amatérskou florbalovou ligu v Kuřimi. Jejich výkony jsou hodnoceny dobře, jejich umístění je v horní polovině ligové tabulky. Další tréninky probíhají v Lelekovicích a v Kuřimi.

Kopaná
V zimním období se schází v tělocvičně sokolovny a hrají na malé branky sálovou kopanou. V létě využívají sportoviště na dětském hřišti. Vrcholem je každoroční Vánoční turnaj, který se hraje o putovní pohár.

Tenis
Hraje se na 2 tenisových kurtech Sokola. Jedná se o rekreační sport, kdy se nezúčastňujeme žádných pravidelných soutěží. Pořádají se turnaje v deblu pro naše členy a pozvané. Rezervace kurtů – p.Mrázek, Česká 148, 664 31.

Smíšený míčový sedmiboj dvojic
Jedná se o jednorázovou záležitost vždy v měsíci srpnu, kdy se soutěží v sedmi disciplínách, vždy muž a žena ve dvojicích, podle pravidel vydaných Asociací malých míčových sportů.

Nohejbal
Hraje se v letním období 1x týdně na volejbalovém hřišti. Sezóna je zakončena turnajem o pohár Sokola.

Stolní tenis
Hraje se v sokolovně vždy od začátku září do konce dubna. Hrají se dvouhry, systémem každý s každým. Každoročně je Vánoční turnaj ve dvouhrách, na konec sezóny se uskuteční turnaj o pohár Sokola Česká. Na závěr sezóny se koná turnaj ,,Šlus cap“.

Badminton
Tento sport je velmi oblíbený mezi muži i ženami. Hrají se převážně čtyřhry, aby se uspokojil zájem. Z řad členů bylo sestaveno smíšené badmintonové družstvo žen a mužů, které bylo přihlášeno do nově založené ligy badmintonu SABL. Se sousední sokolskou organizací v Lelekovicích byl založen turnaj družstev o Putovní pohár konaný 2x ročně.

Aerobic
Probíhá celoročně. V létě se cvičí venku v prostoru areálu sokolovny. V zimě pak v tělocvičně. Cvičení se více zaměřuje na protahování svalů.

Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení jsou proložena herními prvky za využití nářadí. Rovněž se využívá dětské hřiště v obci, kde jsou k dispozici prolézačky a další konstrukce k cvičení.

 

Cvičení probíhá dle harmonogramu sokolovny a informace získáte na obecním úřadě v České. Na jaře se pořádají brigády na kurtech před začátkem sezóny tenisu, volejbalu a nohejbalu.
 

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.