Obsah stránky

Kronika


Úryvky z kroniky

Požár
V roce 1818 vyhořelo stavení č.6. Po požáru jel prý kolem spáleniště žid z Lelekovic, který ze soucitu poslal postiženému dřevo k postavení nového  domu.V roce 1853 zničil velký požár stavení č.6, 7, 8, 9 a 10.
 
Pruské tažení přes Cinsendorf r.1866
Lidé strachem prchali před cizím vojskem do lesů, hlavně do Strážné a Hory, kde ukrývali i dobytek. Prusové prohledávali dům od domu. Kde našli  dostatek potravin, sebrali je, kde viděli nedostatek, těm zase podarovali. Dle vyprávění nebyli Prusové tak zlí, více zla natropila prý domácí  vojska.
 
Kříž v obci
Roku 1883 byl postaven na rozcestí říšské silnice a veřejné cesty vedoucí k Lelekovicím nákladem obce kamenný kříž. Na tomtéž místě stával kříž dřevěný, kterýžto byl velice chatrný a proto musel být vyměněn. Stromy, které jsou okolo kříže, budou asi od založení obce.
 
Železniční dráha
Dráha z Brna do Tišnova, postavena v roce 1885, po kteréžto jednokolejné dráze projel dne 2. července téhož roku první vlak, který obdivovalo mnoho diváků.
 
Škola v Lelekovicích
Jelikož stará škola byla již v takovém stavu, že v ní nebylo  možno již vyučovati, byla v roce 1887 postavena škola nová o jednom poschodí. Naše obec příspěla na ni 4.000ci zlatých, na což si vypůjčila 3.300 zlatých jako hypotekární zápůjčku u První moravské spořitelny. 
 
Obecní pastouška
Stávala na místě nynějšího čísla 29. V roce 1892 byla zbořena. Bývala obydlím pastýřů, kteří pásli rolníkům dobytek, tehdy "Na drahách". Pozemek později prodán Josefu Vojtovi, který si tam postavil dům.
 
Zaměstnání obyvatelstva
Původní obyvatelstvo naší obce zabývalo se hlavně zemědělstvím. Teprve po zřízení dráhy z Brna do Tišnova počíná přestěhování dělnictva a později i úřednictva.
 
 
 
 
 

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.