Obsah stránky

POPLATKY na rok 2024

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je dle Obecně závazné vyhlášky obce Česká (OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství) stanoven na 800,- Kč/za osobu/rok. Sazba poplatku ze psů je 200,- Kč (OZV č.5/2019).

POZOR!!! Svoz odpadů bude probíhat v intervalu 1x14 dní, svozový den se ze čtvrtka mění na středu !!!

Svoz začíná středou 10.1.2024 (24.1., 7.2., 21.2., …..), počet popelnic není omezen.  

 Splatnost: od 1.2. do 31. 3. 2024

 Poplatky jsou vybírány následovně:

1. v hotovosti nebo platební kartou

na Obecním úřadě Česká od pondělí 5. 2. 2024  v úřední dny    Po, St  7.30 – 12.00 hod.     14.00 – 17.00 hod.

 2. platbou na účet obce 

     č.ú. 1348822309/0800,

     specifický symbol je číslo popisné (evidenční) domu (chaty),

     variabilní symbol je    1340   (platba odpad)

                                           1341  (platba pes)

 Každý poplatek je nutno zasílat za jednotlivé osoby s přesnou identifikací.

 Pokud využijete bezhotovostní platbu, a došlo u Vás ke změně (např. počet členů domácnosti, úhyn psa, atd.), je nutné ji do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad Česká.

 Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci
  2. vlastník nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni platit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

Od poplatku je osvobozena osoba, která je přihlášena v obci a je dítětem, a to do konce kalendářního roku, ve kterém se narodilo.

 

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.