Obsah stránky

Příroda

 

Obec Česká leží v Bobravské vrchovině,konkrétně v její části Řečkovicko - kuřimský prolom. Má krásné okolí tvořené lesy. Původní ráz krajiny se zcela změnil po provedené socializaci zemědělství. Zmizely původní polní cesty s úvozy, políčka s pestrou skladbou plodin a s tím související flórou a faunou. Vymizela drobná zvěř - koroptve, křepelky, bažanti, ale také sysli, křečci a řada ptactva. Vytvořením velkých honů vymizel život z krajiny.

 

Malý katastr obce (199 ha) způsobuje, že se zde nenachází žádný významný krajinný prvek. Jedinou dominantou je lesík "Ostrá Horka" vypínající se nad obcí do výšky 362 m n.m. Původní pastvina byla v roce 1860 vysázena borovicemi. V současnosti probíhá postupně jejich těžba a nová výsadba lesa. "Horka" je neodmyslitelně spojena s dnes již zaniklým sokolským hřištěm, kde se od jeho vzniku v roce 1919 až do začátku padesátých let cvičilo, hrály se zde různé hry a konaly se zde zábavy. Pod západním úbočím Horky byl vybudován rybníček, kde občas hnízdí vzácný ledňáček říční a žijí zde žáby a také užovky.

 

 

V blízkosti obce se nachází přírodně hodnotná území. Při severní hranici katastru je to přírodní památka Šiberná. Teplomilná doubrava je významná výskytem chráněných druhů rostlin, jako orchideje a některé vzácné teplomilné druhy na okraji lesa. Hnízdí zde vzácná žluva hajní, káně lesní a řada druhů zpěvného ptactva.

 

 

 

Na východním okraji katastru obce přijdeme do romantického údolí Ponávky s kaskádou několika rybníků a na místě bývalých luk mezi Lelekovicemi a Mokrou Horou dnes zarostlými rákosem , křovinami a olšemi jsou mokřady s řadou bažinatých rostlin. Přes celé údolí vede vytyčená "Stezka zdraví" s informačními tabulemi.

 

 

Západní hranici katastru tvoří lesnatý hřeben Kuřimské hory, která je součástí "Přírodního parku Baba" s turistickou trasou mezi Kuřimí a Bystrcem. Návštěvník najde v této oáze klidu řadu přírodních pozoruhodností. Dominantu tvoří vrcholy Sychrov (462 mn.m), blízká kóta 426 s krásnou bučinou a výhledem do kraje. V jižní části teplomilných doubrav se vypíná Velká Baba (445 mn.m).

 

 

Blízkou přírodně bohatou lokalitou je "Přírodní památka Březina" nad Lelekovicemi o výměře 32 ha, s výskytem zvláště chráněných a ohrožených rostlin (orchideje, len žlutý, oman srstnatý, kakost krvavý, hvězdnice chlumní, lilie zlatohlavá aj.)

Na jaře oživuje les zpěv několika desítek druhů ptactva.

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.