Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Mateřská škola Česká

Mateřská škola Česká, příspěvková organizace                
Česká 383, 664 31 p.Lelekovice - nový pavilon
Tel.: +420 603 937 011
E-mail: ms.ceska@volny.cz
Web : msceska.cz
ID: df3ci8t

Stanovená kapacita:  28 dětí

Provozní doba MŠ:  pondělí až pátek od 7:00 do 16:30 hod. 

 

Ředitelka školky: Mgr. Markéta Strnadelová (v současné době na MD a RD)

Zástupce statutárního orgánu (po dobu trvání MD a RD paní ředitelky) a paní učitelka: Lenka Kohoutková

Učitelka: Šárka Přikrylová 

Školnice a pracovnice na výdej stravy: Miroslava Jamborová 

 

Mateřská škola Česká je jednotřídní věkově smíšená MŠ s celodenní péčí o děti. Třída se nachází v moderní přízemní budově s rozlehlou krytou terasou otevřenou do zahrady.

Součástí školní zahrady jsou i krmítka pro ptáčky a hmyzí hotel. Společně s rodiči dětí jsme vybudovali bylinkovou zahrádku a záhonky, o které se společně s dětmi staráme. Děti mají tak příležitost rozvíjet svůj vztah k přírodě, k okolí a osvojit si i praktické dovednosti. 

Ke sportovním aktivitám a hrám mohou děti z MŠ využívat nově zbudované moderní školní hřiště vybavené herními prvky, dvěma pískovišti a mlhovištěm v areálu MŠ.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem "Chráním Tě Země má"  je zaměřen na aplikaci enviromentální výchovy a reaguje na cyklické střídání ročních dob. Je vypracován na školní rok 2016/17, 2017/18 a 2018/19.  Jeho prostřednictvím chceme děti upozornit na krásy přírody, okolní krajinu a ukázat jim, že i ony můžou mít velký podíl na její tvorbě a ochraně, cestu ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Náš ŠVP je koncipován tak, aby děti dokázaly postupně zvládnout všechny potřebné kompetence. ŠVP je zaměřen na podporu zvládání sebeobsluhy, ekologického, prosociálního chování, pěstování tolerance, respektu a trpělivosti dětí. Cíleně vedeme děti k vzájemné pomoci a navazování kamarádství.

Projekty MŠ

Od jara 2016 je MŠ Česká je zapojena do třídění odpadu a to včetně elektro odpadu. Přihlásili jsme se také do ekologického projektu Mrkvička.

Cílem projektu Mrkvička je podpora a realizace ekologické výchovy v mateřských školách, zajištění aktuálních informací a metodické pomoci pro ekologickou výchovu v MŠ. Podněty a nápady z Mrkvičky jsou pro nás inspirací pro další zajímavé činnosti s dětmi a objevování kouzelného světa přírody.
 

Akce v MŠ

Do MŠ zveme pravidelně divadélka, pořádáme pro děti karneval, „Vynášení Moreny“ (vítání jara), čarodějnický rej, oslavu Dne Země, Dne dětí a řadu dalších akci. Pro děti, rodiče i prarodiče připravujeme velikonoční tvořivé dílny, vystoupení dětí u příležitosti dne maminek a tatínků. Na závěr školního roku se společně scházíme na „Zahradní slavnosti“, kde se loučíme s našimi předškoláčky za přítomnosti paní starostky Ing. Jany Chiniové.


Patička stránky

mapa obce