Obsah stránky

Mateřská škola Česká

Mateřská škola Česká, příspěvková organizace                
Česká 383, 664 31 p.Lelekovice - nový pavilon
Tel.: +420 603 937 011
E-mail: msceska@msceska.cz
Web : www.msceska.cz
ID: df3ci8t

Stanovená kapacita:  28 dětí

Provozní doba MŠ:  pondělí až pátek od 7:00 do 16:30 hod. 

Ředitelka školky: Lenka Kohoutková

Učitelky: Mgr. Veronika Vaculová, Lucie Kosíková 

Školnice a pracovnice na výdej stravy: Miroslava Jamborová 

Mateřská škola Česká je jednotřídní MŠ s celodenní péčí o děti. Třída se nachází v moderní přízemní budově situované do zahrady.

V horní části zahrady je umístěno školní hřiště s herními prvky-mašinkou, vláčkem, pérovým houpadlem, domečkem, mraveništěm a malým pískovištěm. Část hřiště je graficky pojednána jako dopravní hřiště, druhá slouží jako mlhoviště pro osvěžení dětí v teplých letních měsících.

Zahradu s dětmi využíváme pro pěstování drobného ovoce, zeleniny, bylinek, malin, ostružin či lesních jahod. Vyvýšené záhony dětem slouží k pěstování hrášku, mrkve, ředkviček nebo rajčat. V zahradě se rovněž nachází krmítka pro ptáčky a hmyzí hotel.

V dolní části zahrady je vybudován zahradní domek s pískovištěm, velká skluzavka pro děti, herní prvek "dřevěné multifunkční autíčko" a kompostéry na zpracování zahradního odpadu. Domek slouží k uložení zahradního náčiní, hraček a her, které děti využívají při pobytu na školní zahradě. V zadní části domku je umístěna nádoba na děšťovou vodu. Na zatravněném prostranství pořádáme různé sportovní hry a akce pro děti i rodiče. V zimním období, když napadne sníh, zde děti jezdí z malého svahu na lopatách.

Školní zahradu a terasu využíváme pro pořádání besídek a vystoupení.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program MŠ  Česká "ZEMĚ, VODA, VZDUCH" je vypracován na školní roky: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

Program obsahuje tři celoroční projekty:

  Celoroční projekt „LESNÍ ŘÍŠE“ (2022/2023)

  Celoroční projekt „VODNÍ SVĚT“ (2023/2024)

  Celoroční projekt VZHŮRU DO OBLAK“ (2024/2025)

Každý projekt je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí.

Záměrem naší mateřské školy je rozvíjet individuální schopnosti dětí, podporovat je v samostatnosti a zodpovědnosti a řádně je připravit na vstup do základní školy.  Ponecháváme dětem co nejvíce prostoru a času pro spontánní hru, spontánní sociální, situační a kooperační učení.

Podporujeme a motivujeme děti ve zvídavosti, chuti poznávat a objevovat věci kolem sebe, naslouchat a experimentovat. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, kladnému vztahu k životnímu prostředí a okolní přírodě.

Akce v MŠ

Do MŠ zveme pravidelně divadélka, pořádáme pro děti karneval, „Vynášení Moreny“ (vítání jara), čarodějnický rej, oslavu Dne Země, Dne dětí a řadu dalších akcí. Pro děti, rodiče i prarodiče připravujeme tvořivé dílny, vystoupení dětí u příležitosti dne maminek a tatínků, zpívání pro místní seniory či účinkování při „vítání nových občánků obce“. Na závěr školního roku se společně scházíme na „Zahradní slavnosti“, kde se loučíme s našimi předškoláčky za přítomnosti paní starostky.

 

 

 


Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.