Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Mateřská škola Česká

Mateřská škola Česká, příspěvková organizace                
Česká 383, 664 31 p.Lelekovice - nový pavilon
Tel.: +420 603 937 011
E-mail: msceska@msceska.cz
Web : www.msceska.cz
ID: df3ci8t

Stanovená kapacita:  28 dětí

Provozní doba MŠ:  pondělí až pátek od 7:00 do 16:30 hod. 

 

Ředitelka školky: Lenka Kohoutková

Učitelky: Šárka Přikrylová, Mgr. Veronika Vaculová 

Školnice a pracovnice na výdej stravy: Miroslava Jamborová 

 

Mateřská škola Česká je jednotřídní věkově smíšená MŠ s celodenní péčí o děti. Třída se nachází v moderní přízemní budově s rozlehlou krytou terasou otevřenou do zahrady.

Součástí školní zahrady jsou i krmítka pro ptáčky a hmyzí hotel. Společně s rodiči dětí jsme vybudovali bylinkovou zahrádku a záhonky, o které se společně s dětmi staráme. Děti mají tak příležitost rozvíjet svůj vztah k přírodě, k okolí a osvojit si i praktické dovednosti. 

Ke sportovním aktivitám a hrám mohou děti z MŠ využívat  moderní školní hřiště s mlhovištěm a herními prvky. K dispozici mají také nový zahradní domek s pískovištěm. Při zalévání záhonů mohou děti upotřebit nově zbudovaný sud na dešťovou vodu.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem "Poslouchej přírodu"  je zaměřen na aplikaci enviromentální výchovy a reaguje na cyklické střídání ročních dob. Je vypracován na školní rok 2019/20, 2020/21 a 2021/22.  Jeho prostřednictvím chceme děti upozornit na krásy přírody, okolní krajinu a ukázat jim, že i ony můžou mít velký podíl na její tvorbě a ochraně, cestu ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Náš ŠVP je koncipován tak, aby děti dokázaly postupně zvládnout všechny potřebné kompetence. ŠVP je zaměřen na podporu zvládání sebeobsluhy, ekologického, prosociálního chování, pěstování tolerance, respektu a trpělivosti dětí. Cíleně vedeme děti k vzájemné pomoci a navazování kamarádství.

Projekty MŠ

MŠ Česká je zapojena do třídění odpadu a to včetně elektro odpadu. Přihlásili jsme se také do ekologického projektu Mrkvička.

Cílem projektu Mrkvička je podpora a realizace ekologické výchovy v mateřských školách, zajištění aktuálních informací a metodické pomoci pro ekologickou výchovu v MŠ. Podněty a nápady z Mrkvičky jsou pro nás inspirací pro další zajímavé činnosti s dětmi a objevování kouzelného světa přírody.

Od září 2018 se MŠ zapojila také do projektu EU "MŠ Česká - Šablony II". Cílem projektu je dočasné poskytnutí personální podpory prostřednictvím školního speciálního pedagoga a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků mateřské školy.
 

Akce v MŠ

Do MŠ zveme pravidelně divadélka, pořádáme pro děti karneval, „Vynášení Moreny“ (vítání jara), čarodějnický rej, oslavu Dne Země, Dne dětí a řadu dalších akci. Pro děti, rodiče i prarodiče připravujeme velikonoční tvořivé dílny, vystoupení dětí u příležitosti dne maminek a tatínků. Na závěr školního roku se společně scházíme na „Zahradní slavnosti“, kde se loučíme s našimi předškoláčky za přítomnosti paní starostky Ing. Jany Chiniové.


Patička stránky

mapa obce