Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

                       Provoz sokolovny Česká

Správce sokolovny: p. Lenka Mičánková

Objednávky pronájmu sokolovny: email - sokolovnaceska@seznam.cz

                                                           telefon - 776 400 836.

Obec Česká s účinností od 17. 7. 2017 oznamuje, že při pronájmech venkovních prostor sokolovny je zakázána hudební produkce. Ta je umožněna pouze ve vnitřních prostorech.

                         _______________________________________                   

     Zastupitelstvo Obce Česká rozhodlo na svém veřejném zasedání č. 10/2020 dne 15. 6. 2020 přijmout nová pravidla pronájmu obecní sokolovny Česká usnesením č. 10/20/2020.

          Od 16. 6. 2020 se nebudou provádět rezervace pro občany bez trvalého pobytu v obci Česká.

        S účinností od 1. 1. 2021 se obecní sokolovna v České bude pronajímat pouze pro občany s trvalým pobytem v České.

              

 Obecní sokolovna Česká je od pondělí 31.5. 2021

otevřena pouze pro sportovní aktivity v pracovní dny

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5. 2021, které stanovuje následující podmínky pro vstup osob do vnitřních prostor sokolovny:

 

 • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • 1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • 2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • 3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

V prostorách sokolovny je nutné dodržovat následující:  

- při vstupu do sokolovny je nutno použít dezinfekci na ruce,

  dezinfekce je umístěna u vstupu do sokolovny i na toaletách

                                                   

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Provoz sokolovny

Název Typ
Harmonogram využití sálu sokolovny od 31. 5. 2021 pdf pdf
Ceník pronájmu sokolovny od 1. 1. 2021 pdf pdf
Návštěvní řád sokolovny-tělocvična pdf pdf

Patička stránky

mapa obce