Obsah stránky

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Česká 23.2.2015

sobota, 21. únor 2015 | Oznámení Obecního úřadu Česká

Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Česká
Navržený program:
1) Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.5/2015.
2) Schválení uzavření nových smluv
- Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 641/121
- Schválení smlouvy o poskytování právních služeb
- Schválení smlouvy s dodavatelem stavby na akci : „ Stavební úpravy obecní sokolovny v České “
- Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v Obci Česká
- Schválení přijetí daru pro MŚ Česká
3) Schválení rozpočtového opatření č. 2 /2015
4) Schválení podání žádosti o dotace ( hřiště pro MŚ Česká, PRV JMK – úroky z úvěrů, kultura)
5) Schválení protokolu z veřejnoprávní kontroly neinvestičních dotací na MŠ Česká
6) Zpráva inventarizační komise.
7) Schválení výroční zprávy o poskytování informací dle. zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
8) Kompostéry pro občany obce Česká
- Informace o vyzvednutí kompostérů
9) Různé
- kulturně-sportovní akce
10) Závěr
--
Ing. Jana Chiniová
Starostka Obce Česká
Adresa: Obec Česká,Česká 26,Pošta Lelekovice 66431
IČ: 00281671; Tel.: 541232126
E-mail: obec.ceska@gmail.com
Internet: https://ceska.cz

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.