Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Proběhlo veřejného zasedání zastupitelstva obce Česká.

Informace z veřejného zasedání obce Česká.
Přítomni zastupitelé: Chiniová, Pavelka, Mičánková, Klimša, Kamanová
Omluvení zastupitelé: Petlach
Neomluvení zastupitelé: Chalupníková

Vše co bylo na programu zasedání, viz níže, bylo projednáno a schváleno poměrem 5-0-0.
Kompletní zápis bude umístěn po jeho schválení na web České:
www.ceska.cz/ostatni-dokumenty/

Rekonstrukce sokolovny probíhá podle plánu.
Byly schváleny účetní uzávěrky obce Česká a MŠ Česká za rok 2014.
Byly zahájeny změny Územního plánu obce Česká.
Bylo schváleno zřízení nového pracovního místa(sokolovna, správce nové sauny)
MŠ Česká - paní ředitelka Moravcová odstupuje z pozice ředitelky k 31.12.2015. Bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitelku MŠ Česká. Bude provedena veřejnospravní kontrola MŠ Česká auditorskou firmou. Bude povolána Česká školní inspekce. 

=========================================================================================
1)    Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č.7/2015.
2)    Schválení uzavření nových smluv
-    Schválení smlouvy o pronájmu pozemků p.č. 1764/1 a 1823/16 v majetku obce Česká, v k.ú. Lelekovice pro stavbu „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno – Královo Pole“
-    Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na úroky z úvěrů
-    Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
-    Schválení smlouvy na veřejnosprávní kontrolu MŠ Česká
3)    Schválení závěrečného účtu obce Česká a účetních závěrek obce Česká a MŠ Česká za rok 2014 
4)    Schválení zahájení změny č. 1 Územního plánu obce Česká
5)    Rekonstrukce sokolovny 
6)    Schválení zřízení nového pracovního místa 
7)    Schválení rozpočtového opatření 5/2015
8)    Různé
-    Vyjádření obce Česká k obytnému souboru v ulici K lomu
9)    Závěr

Datum a čas: 23.06.2015 10:54
Napsal: Obec Česká
Kategorie: Oznámení Obecního úřadu Česká

Patička stránky

mapa obce