Obsah stránky

Historie obce

První lidské osídlení v blízkosti obce pochází z doby pravěku. Nalezlo se zde sídliště zemědělského lidu tzv. "moravské malované kultury" z doby 3500 - 1800 př. Kr.

V místech dnešní dálnice vedla od pradávna obchodní cesta z Brna do Slezska, na které stávala hospoda a stáje pro koně.

Obec Česká (dříve Cinzendorf nebo Zinsendorf) patří mezi nejmladší osady v Jihomoravském kraji. Byla založena podél tzv. císařské silnice z Brna směrem na Lipůvku po rozparcelování lelekovického poplužního dvora, který byl v roce 1784 kuřimskou vrchností zrušen a rozdělen v rámci raabizace (pronajímání méně výnosných statků poddaným) mezi 24 osadníků. Ti postavili podle smlouvy sepsané mezi nimi a vrchností ze dne 17.ledna 1785 10 domů po levé a 10 po pravé straně silnice na jih od stávající hospody.

Protože na Moravě nebyla velká důvěra k těmto novotám, přišli noví osadníci z Čech, z okolí Litomyšle, kteří si po dlouhou dobu dochovali místní dialekt. Osadníci museli odvádět tzv. plat neboli činži vrchnosti.

Činže se německy řekne Zins, proto dostala obec jméno Zinsdorf a později Zinsendorf (činžovní obec).

Koncem 18. století byla ve vsi vystavěna kamenná zvonička, k níž byla v roce 1902 přistavěna i kaple. Původně byla pokryta černou břidlicí a je na ní umístěn zvonek ulitý v roce 1813 a přinesený z Brna. Roku 1884 se vybudovala železniční trať z Brna do Tišnova, která umožnila rozšíření obce.

Po osamostatnění Československa po 1. světové válce usilovala obec o změnu jména na Čechov, aby se poukázalo na původ prvních osadníků. Názvoslovná komise však schválila název Česká, který roku 1921 nahradil původní Zinzendorf.

Významné objekty a památky

Kamenný křížek postavený obcí Cinsendorf v roce 1883 při křižovatce silnic do Lelekovic.

Pomník obětem 1. a 2. světové války byl umístěn původně před lípou a byl postaven v roce 1921. Po úpravě areálu přemístěn na současné místo.

Obecní sokolovna – nynější budova byla postavena v roce 1922 TJ Sokol. Prošla různými rekonstrukcemi a přístavbami. Poslední rekonstrukce byla provedena v roce 2015.

Továrna Kovolit v centru obce pochází z roku 1939. Vyrábí se zde různé odlitky a armatury z hliníku.

Baumannova restaurace – původně formanský zájezdní hostinec při staré cestě z Brna, který zde stál již v 17. století. Patřil kuřimské vrchnosti, která jej pronajímala hostinským. Do Baumannova rodu přešla prodejem v roce 1781. Postupně byla přestavována do dnešní podoby.

Významné stromy v naší obci

  • „Lípa svobody“ zasazená v roce 1919 po vzniku ČSR
  • Lípa před obchodem pochází z roku 1883 kdy zde byl původně umístěn křížek
  • Lípa před nádražní budovou pochází z období po zahájení provozu železniční trati v roce 1884

Místní dialekt

V Zinzendorfu se mluvilo češtinou odlišnou od okolních obcí, kde se mluvilo nářečím horácko - hanáckým. Za každým slovem říkali zinzendorfští "můj pánbíčku" a knedlíkům se řikalo "koláčky".

Dr. Skutil zaznamenal rozhovor s místní pamětnicí Hermínou Vojtovou (nar. 1889) o vybírání mýta:

"Bylo tady méto v Cincidorfu a vybíralo se u Drimlů, jek je Lojza f čísle 19. Tam se vybírala taková daň. 2 grécary. Ale né ti keří jeli do pola, to se nevybíralo za to. Jenom ti keří jeli do města, to musel každé zaplatit. Tam bilo takový ráhno přes silnico. Mněli tam takovó sekničku a museli bit zhůru celó noc. A tem v té sekničce bévalo veselo. Kluci tam měli harmoniku a tam sme tancovali a zpívali."

Patička stránky

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.