Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

POPLATKY na rok 2022

Vážení občané, pro rok 2022 se sazba poplatku za komunální odpad zvýšila na 700,- Kč. Sazba poplatku ze psů zůstala 200,- Kč.

Poplatky jsou vybírány následovně:

Z  důvodu možné nákazy koronavirem  upřednostňujte platbu na účet obce.

       1. v hotovosti nebo platební kartou na Obecním úřadě Česká od středy 2. 2. 2022

                    v úřední dny Po, St      8.00 – 12.00 hod.     14.00 – 17.00 hod.

2. platbou na účet obce  č.1348822309/0800

do specifického symbolu zadejte číslo popisné vašeho domu,

do variabilního symbolu zadejte     -  za platbu odpadu  č. 1340

                                                            -  za platbu psa č. 1341

Každý poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je poplatek odváděn.

Příklad:          tříčlenná domácnost  + pes

                              za koho je odváděn                výše poplatku

                           Petr Nový                         700,- Kč –  1. poplatník - odpad

                              Jana Nová                         700,- Kč –  2. poplatník - odpad

                    Martin Nový                     700,- Kč –  3. poplatník - odpad

                    Petr Nový                        200,- Kč –  poplatek za psa

Pokud využijete bezhotovostní platbu, a došlo u Vás ke změně (např. počet členů domácnosti, úhyn psa, atd.), je nutné ji do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad Česká.

Místní poplatek za odpad – dle Obecně závazné vyhlášky (OZV) č.1/2021 s účinností od 1.1.2022:

-Sazba poplatku za odpad dle čl. 5 OZV č.1/2021 činí  700,- Kč/poplatníka.

-Splatnost:     do 31. 3. 2022

-Svozový den je čtvrtek.

-Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se narodily do konce roku 2022 

           Místní poplatek ze psů dle OZV č. 5/2019 s účinností od 1.1.2020

1. pes                                                     200,- Kč

2. a každý další                                     200,- Kč

Splatnost:                                            31. 3. 2022

Plné znění OZV č.1/2021 a č.5/2019 je k nahlédnutí na OÚ Česká nebo na www.ceska.cz (archiv).

 

 

           

 

 

 

                 

 

 

                                                                                       

Patička stránky

mapa obce