Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

POPLATKY na rok 2021

Vážení občané, pro rok 2021 sazba poplatku za komunální odpad zůstala 550,- Kč. Sazba poplatku ze psů zůstala 200,- Kč.

Poplatky jsou vybírány následovně:

  1. v hotovosti nebo platební kartou  (nově platební terminál) na Obecním úřadě Česká od 1. 2. 2021

                    v úřední dny Po, St      8.00 – 12.00 hod.     13.00 – 17.00 hod.

Z  důvodu možné nákazy koronavirem Covid-19 upřednostňujte platbu na účet obce.

 

  1. platbou na účet obce  č.1348822309/0800,

do specifického symbolu zadejte číslo popisné vašeho domu,

do variabilního symbolu zadejte     -  za platbu odpadu  č. 1340

                                                                   -  za platbu psa č. 1341

Každý poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je poplatek odváděn.

Příklad:          tříčlenná domácnost  + pes

                           za koho je odváděn                výše poplatku

                           Petr Nový                         550,- Kč –  1. poplatník - odpad

                    Jana Nová                       550,- Kč –  2. poplatník - odpad

                    Martin Nový                     550,- Kč –  3. poplatník - odpad

                    Petr Nový                        200,- Kč –  poplatek za psa

Pokud využijete bezhotovostní platbu, a došlo u Vás ke změně (např. počet členů domácnosti atd.), je nutné ji do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad Česká.

Místní poplatek za odpad – dle Obecně závazné vyhlášky (OZV) č.3/2019 s účinností od 1.1.2020:

  • Sazba poplatku za odpad dle čl. 4 OZV č.3/2019 činí  550,- Kč/poplatníka.
  • Splatnost:     do 31. 3. 2021
  • Svozový den je čtvrtek.

Místní poplatek ze psů dle OZV č. 5/2019 s účinností od 1.1.2020

1. pes                                                     200,- Kč

2. a každý další                                     200,- Kč

Splatnost:                                            31. 3. 2021

Plné znění OZV č.3/2019 a č.5/2019 je k nahlédnutí na OÚ Česká nebo na www.ceska.cz.

V České 27.1.2021                                                             Ing. Jana Chiniová

                                                                                            starostka obce

 

 

 

           

 

 

 

                 

 

 

                                                                                       

Patička stránky

mapa obce