Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

POPLATKY na rok 2020

Vážení občané, pro rok 2020 došlo k navýšení sazby poplatku za komunální odpad na 550,- Kč. Sazba poplatku ze psů zůstala 200,- Kč.

Poplatky jsou vybírány následovně:

 

  1. v hotovosti na Obecním úřadě Česká od 1. 2. 2020

                    v úřední dny Po, St      7.30 – 12.00 hod.     13.00 – 17.00 hod.

 

  1. platbou na účet obce  č.1348822309/0800, (za současné situace nákazy koronavirem upřednostňujte tento způsob platby)

 

do specifického symbolu zadejte číslo popisné vašeho domu, číslo evidenční chaty

do variabilního symbolu zadejte     -  za platbu odpadu  č. 1340

                                                                     -  za platbu psa č. 1341

 

Každý poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je poplatek odváděn.

Příklad:          tříčlenná domácnost  + pes

                                za koho je odváděn                výše poplatku

                              Petr Nový                         550,- Kč –  1. poplatník - odpad

                    Jana Nová                       550,- Kč –  2. poplatník - odpad

                    Martin Nový                     550,- Kč –  3. poplatník - odpad

                    Petr Nový                        200,- Kč –  poplatek za psa

                    

Pokud využijete bezhotovostní platbu, a došlo u Vás ke změně (např. počet členů domácnosti atd.), je nutné ji do 15 dnů nahlásit na Obecní úřad Česká.

 

Místní poplatek za odpad – dle Obecně závazné vyhlášky (OZV) č.3/2019 s účinností od 1.1.2020:

 

 

  • Sazba poplatku za odpad dle čl. 4 OZV č.3/2019 činí  550,- Kč/poplatníka.

 

  • Splatnost:     do 31. 3. 2020(za současné situace nákazy koronavirem splatnost do 31.5.2020)

 

  • Občané jsou povinni si opatřit dostatečný počet sběrných nádob (110 l – 240 l).

 

  • Svozový den je čtvrtek.

           

Místní poplatek ze psů dle OZV č. 5/2019 s účinností od 1.1.2020

 

1. pes                                                     200,- Kč

2. a každý další                                     200,- Kč

 

Splatnost:           31. 3. 2020 (za současné situace nákazy koronavirem splatnost do 31.5.2020)

 

Plné znění OZV č.3/2019 a č.5/2019 je k nahlédnutí na OÚ Česká nebo na www.ceska.cz (archiv úřední desky - obecně závazné vyhlášky).

 

 

V České 6.1.2020                                                             Ing. Jana Chiniová

                                                                                                  starostka obce

Patička stránky

mapa obce