Obec Česká

OBEC ČESKÁ

  ZOBRAZIT MENU

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Informace – volba Prezidenta republiky 2023

Volba prezidenta republiky se koná v pátek 13.1.2023 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 14.1.2023 od 8:00 do 14:00 hod.

Případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 27.1.2023 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 28.1.2023 od 8:00 do 14:00 hod.

Volební místnost v budově nového komunitního centra, Česká 83 (bývalá budova staré MŠ)

Hlasovací lístky obdrží volič nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10.1.2023). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

- platným občanským průkazem,

- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Hlasování  – volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Hlasování na voličský průkaz – volič může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (při dlouhodobém pobytu). 

Na území ČR – o voličský průkaz lze požádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Formulář žádosti lze osobně vyzvednou v kanceláři OÚ Česká nebo na webových stránkách obce Česká - hlavní menu – záložka úřední deska - ostatní dokumenty. Podání může být v písemné nebo elektronické podobě podáno do 6.1.2023 do 16:00 hod. (pro případné druhé kolo volby do 20.1.2023 do 16:00 h.). Osobně do 11.1.2023 do 16:00 hod (pro případné II. kolo volby do 25.1.2023 do 16:00 h.). Voličský průkaz úřad vydá nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29.12.2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

V zahraničí ve zvláštním volebním okrsku - žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem volby, tj. do 4.12.2022 do 16:00 hod. Bližší informace na https://www.mzv.cz/, pod odkazem „státy a území“ zvolit název státu a Kontaktní český úřad. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

  • Volič se nachází mimo volební okrsek, než do kterého podle místa trvalého pobytu náleží
  1. na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu). Voliče by měla informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.
  2. na základě voličského průkazu

 

  • Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení, anebo ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti požádá Obecní úřad Česká (tel.č. 541 232 126) nebo ve dnech voleb Okrskovou volební komisi (tel.č. 724 367 962), o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky.

Bližší informace na https://www.mvcr.cz/.

 

Patička stránky

mapa obce